Şirketdeki iş sağlığının organizasyonu, yapılması gereken uygulamalar ve işveren sorumluluğu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde detaylandırılmıştır.

 

Çalışanlarını korumak için şirketlerin, iş yeri hekimi ile birlikte çalışmaları gerekir.

 

İş yeri hekimin görevi, işvereni  iş güvenliği, kaza ve meslek hastalıklarının oluşumunu önlemede ve tüm iş sağlığı konularında desteklemetir.

 

Danışmalığı kapsayan konular:

  • Iş ortamın değerlendirilmesi/ denetimi
  • Iş yerinin, iş akışının ve iş çevresinin düzenlemesi
  • Iş yerinde ilk yardım eğitimleri ve organizesi
  • Kişisel koruyucu donanımlarında seçiminde yaradımcı olmak ve  uygunluğunu gözlemlemek ( İş elbiseleri, eldiven, iş ayakabısı, baret, gözlük, ve kulaklık).
  • Gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak

 

İşyeri hekimi çalışma alanınını düzenli olarak kontrol eder, iş sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirme yapar.İş sağlığı açısından bir sorun var ise, sorunu ortadan kaldırmak için gerekli önlem ve tedbirleri  bildirir ve uygulamada yardımcı olur.

 

Kişsel koruyucu ekipmanların iş boyunca çalışanlar tarafından kullanımını, çalışanları  iş sağlığı  konularında bilgilendirme ve gerekli denetimleri yapmak işyeri hekiminin sorumlulukları arasındadır.

 

Çalışma alanında oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemek ve tedbir almak en önemli görevlerinden biridir.

 

Eğitimlerde ve uygulamalarda iş sağlığının önemini çalışanlara anlatarak ve iş alanında göstererek sağlıklı çalışma konularda bilgiledirir.

Eğitimlerle çalışanın sağlığını korumuş ve kazaları önlemiş olursunuz.

İlk yardımı  öğreterek ve yeterli sayıda ilkyardım eğitimi almış personel bulundurarak şirketinizde güvenli ve sağlıklı bir iş ortamını yaratmış olursunuz.