İş Sağlığı

 

Şirketler  kendilerini ve başkalarını nasıl koruyabilir?

 

Sadece sağlıklı çalışanlar şirkete rakabette avantaj sağlayabilirler.

 

Çalışanlar kendilerini iş ortamında güvenli hissedebiliyorlarsa ve sağlıklı kalabiliyorlarsa sadece o zaman daha iyi motive olabilirler ve işlerini severek yaparlar. Bu da şirketlere rakabette rakiplerinin önüne geçmelerini sağlar. Çalışanın güvenliği sadece bir yasal mecburiyet değildir, bu tamamen şirketin başarısını direk etkileyen bir faktördür.

 

Başarı faktörü çalışanın güvenliği’ altında tüm BAD / TeamPrevent Grup hizmetleri birleşmiş halde bulunmakta, bunun için çalışanların/ işçilerin sağlıklı kalmaları ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm hizmetleri sunmaktadır.

Yılların tecrübesi ile çalıştığımız şirketlerde kaza oranını, kayıp iş günü sayısını düşürüp şirkete bir maddi kazanç sağlanmıştır.

 

Bu konuda bize danışabilirisiniz, şirketinizdeki durumu ayrıntılı konuşalım!

 

İş kanun (4857) bir şirketin sağlık ve güvenlik ile ilgili alması gereken tedbirler ilgili tüzük ve yönetmeliklerle birlikte ayrıntılı belirmiştir!

 

Şirketdeki iş sağlığının organizasyonu, yapılması gereken uygulamalar ve işveren sorumluluğu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde detaylandırılmıştır.

Çalışanlarını korumak için şirketlerin, iş yeri hekimi ile birlikte çalışmaları gerekir.

İş yeri hekimin görevi, işvereni  iş güvenliği, kaza ve meslek hastalıklarının oluşumunu önlemede ve tüm iş sağlığı konularında desteklemetir.

 

Danışmalığı kapsayan konular:

 

  • Iş ortamın değerlendirilmesi/ denetimi
  • Iş yerinin, iş akışının ve iş çevresinin düzenlemesi
  • Iş yerinde ilk yardım eğitimleri ve organizesi
  • Kişisel koruyucu donanımlarında seçiminde yaradımcı olmak ve  uygunluğunu gözlemlemek ( İş elbiseleri, eldiven, iş ayakabısı, baret, gözlük, ve kulaklık).
  • Gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak

 

 

İşyeri hekimi çalışma alanınını düzenli olarak kontrol eder, iş sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirme yapar.İş sağlığı açısından bir sorun var ise, sorunu ortadan kaldırmak için gerekli önlem ve tedbirleri  bildirir ve uygulamada yardımcı olur.

 

Kişsel koruyucu ekipmanların iş boyunca çalışanlar tarafından kullanımını, çalışanları  iş sağlığı  konularında bilgilendirme ve gerekli denetimleri yapmak işyeri hekiminin sorumlulukları arasındadır.

 

Çalışma alanında oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemek ve tedbir almak en önemli görevlerinden biridir.

Eğitimlerde ve uygulamalarda iş sağlığının önemini çalışanlara anlatarak ve iş alanında göstererek sağlıklı çalışma konularda bilgiledirir.

Eğitimlerle çalışanın sağlığını korumuş ve kazaları önlemiş olursunuz.

İlk yardımı  öğreterek ve yeterli sayıda ilkyardım eğitimi almış personel bulundurarak şirketinizde güvenli ve sağlıklı bir iş ortamını yaratmış olursunuz.