İş güvenliği

İş Güvenliği işveren için maliyet değil yatırmıdır!

Çalışanların sağlık ve güvenliği işverenin temel sorumluluğudur.

Is Kanuna göre isveren çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden, kazaların  önlenmesinden sorumludur. Bu konuda işveren kendini yeterli görüyorsa gerekli çalışmayı yapar veya dışardan uzman kişi veya kurumlardan destek  alabilir.

 

Modern şirketlerin hedeflerinden biri bünyelerinde kaliteli, yetişmiş çalışanlar bulundurmak ve uzun süreli iş birlikteliği kurmaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, şirket için önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunun için sadece iyi bir çalışma ortamını yaratmak yeterli değil, çalışanların da katkısı ile iyi organize edilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği sistemininvarlığıdır.

Teamprevent bu konuda en yükek seviyede danışmanlığı verebilir. İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda 1975 den bugüne çalışmalarını sürdürmekte!

 

Is güvenlik hizmetlerimiz bazilari:

  • İş güvenliği sistemin geliştirilmesi
  • Yeni iş kanuna uyumlu danışmanlık
  • Şirket denetimi
  • Kişisel koruyucu donanımın seçiminde yardımcı olmak
  • Risk değerlendirmesi, işyeri koşulların denetimi
  • İş güvenliği tedbirlerini önermek
  • İş güvenliği eğitimleri
  • İş güvenliği toplantılarına katılmak
  • İş kazası analizi ve tehlikeyi karşı önlem almak

 

İş güvenliği şirketker için bir sigorta olabilir