Yangından korunma

Yangın nasıl önlenebilir?

Yangın faciasından korunmak

Yangın sonrası sirketlerin zararın %70 ini sigortadan aldıkları halde  tekrardan toparlanamayarak iflas ederler. Örneklerin bir çoğunda   görülen dikkatsizlik ve inşaat yapımı sırasında yapılan ihmaller yangının çıkmasına ve büyümesine  neden olamaktadır. Böyle olayları önlemek TeamPreventin görevlerinden biridir. Uzman ve profesyonel yangından korunma ekibimiz ile sizin maddi birikiminizi riske atmamanız için yanınızdayız.

 

Acil durum planlarınını ve işyeri boşaltma planını hazırlayabiliriz. TeamPrevent uzamanları yangını önlemek için şirketinize özel yangından korunma planı hazırlayabilir ve uygulamada yardımcı olabilirler. Size ilgili yönetmeliklere göre, yangın ve patlayıcı riskleri ve nedenleri belirleyerek, çalışlanlarınızı yangın korunma eğitimi verebiliriz. Yangından korunma ekiplerinin ve tahliye ekiplerinin eğitimlerini verebiliriz.

 

Yangından korunma hizmetlerimiz:

  • Yangından koruma konseptlerini geliştirmek
  • Yangından korunma görevlisi eğitimi
  • Acil durum planlarının oluşturulması
  • Tatbikatlar

 

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de şirketler ve kurumlar yangının yol açtığı facialarla mağdur olmuşlardır. Sayısız büyük yangın facialarının ağır faturaları, alınması gereken ”Yangından Korunma Önlemleri“ eksikliğini açıkça göz önüne sermektedir. Son zamanlarda üzüntüyle şahit olduğumuz organize sanayi bölgelerimizdeki ve havaalanlarımızdaki yangın vakaları daha hatırlarımızdan silinmemiştir.

Bu facialar yangından korunma önlemleri alınmadığı sürece ne ilk ne de son olacaktır.

Yangınların insanlara ve çevreye verdiği zararlar bir yana, yangın faciası yaşamış şirketlerin istatistiksel verilere göre % 70`i sigortalarından aldıkları tazminatlara rağmen iflas etmek durumunda kalmışlardır. Yaklaşık tüm yangın vakalarına ya dikkatsizlik / bilinçsizlik / eğitimsizlik ya da nizami planlanmamış ve yürütülmemiş inşaat çalışmaları sebep olmuştur.
Yeni bina tasarımlarında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” baz alınarak, bu Yönetmeliğe uygun plan / proje hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Daha spesifik binalarda (iş merkezi, fabrika vb.) proje aşamasında uzmanlarca yangın risk değerlendirmesi yapılmalı ve buna göre önlemler geliştirilmelidir.


Mevcut binalarda risk analizi sonucu gereken önlemler derhal alınmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Daha sonraki adımlarda şirket / kurum içi organizasyonda çalışan tüm elemanlar belirli periyotlarda uygun bilgilendirme sistemleriyle yangın tehlikeleri, riskleri ve bunları önleyici tutumlar hakkında eğitilmelidir. Ayrıca bulunduğumuz bölgedeki itfaiyeyi de kapsayan bir acil durum eylem planı hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve karşılastığınız sorunlara çözüm bulmak için bize ulaşabilirsiniz.

 

Teknik Periyodik Kontroller

Çalışma hayatımızın vazgeçilmez parçaları olan iş ekipmanları kullanılış sıklığı ve tarzı ile de doğru orantılı olarak zaman içinde yıpranmaya uğrar. Ortaya çıkan ufak tefek, fark edilmemiş hasarlar ise potansiyel ciddi tehlike oluşturur.
Bu tehlikelere karşı önlem almak için, kullanımda olan tüm iş ekipmanlarının düzenli olarak periyodik kontrolleri gerekmektedir. Bu kontroller sayesinde çalışanlarınızın tehlikelerden korunmasının yanı sıra iş ekipmanlarınızın da güvenliğini sağlamış olursunuz.

Ayrıntılı bilgi ve karşılastığınız sorunlara çözüm bulmak için bize ulaşabilirsiniz.