Risk Analizi

Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi, şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.


İş Kanunu’nda da belirtildiği gibi, olumsuz çalışma ortamlarını tespit edebilmek ve gereken önlemleri alıp, böyle ortamları sağlıklı ve güvenli kılabilmek için Risk Değerlendirmesi (analizi) yapılmalıdır.Risk Değerlendirmesi (analizi) tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır.Risk analizi konusunda verdiğimiz hizmetler ana başlıklar olarak:

  • İşyeri Risk Analizi Çalışması
  • Akaryakıt ve Dolum İstasyonlarında Risk Analizi
  • Ergonomi Risk Analizi
  • Spesifik Risk Analizi Çalışmaları


Ayrıntılı bilgi ve karşılastığınız sorunlara çözüm bulmak için bize ulaşabilirsiniz.