Doğru ve güvenli çalışma

Sağlık sorunları, yangın ve patlamalar, ve çevre kirliliği.

 

Kimyasallar ve tehlikeli maddeler yönetmeliklerinde işveren sorumluluğu belirtilmiştir . İşverenin risklere göre önlem ve tedbir alması istenmişti. Acil durum ve kaza müdahale planları, yangın ve patlama korunması için kurallar oluşturmak ve çalışanlara bilgi vermek zorundadır.

 

Teamprevent yardımcı olabilir:

Uzmanlarımız sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz için gerekli olan tüm işlemleri hazırlarlar. Böylece kendinizi bu tür risklere ve tehlikelere karşı korursunuz. Biz size  risk analizinden başlayıp, güvenlik tedbirlerinden, çalışanların eğitimine tüm  danışmanlık hizmetlerini sunabiliriz.

 

  • Çalışanları bilgilendirme
  • Güvenlik dökümanlarının denetimi
  • Risk analizi
  • Risk/ tehlike kataloğu düzenlenmesi
  • Tedbirleri/önlemleri düzenlemede danışmanlık
  • Şirketin güvenlik kurallarını revize etmek/ yeniden oluşturmak
  • Eğitim
  • Gerekli sağlık önlem muayeneleri

 

Günümüzde kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük özel yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olup katı, sıvı ve gaz hallerinde kullanılmaktadır. Bu maddelerin birçoğu yanlış kullanılma durumunda insanlara ve çevreye büyük zararlar verebilmektedir.


Sanayide kullanılan kimyasal maddeler, dikkatsizlik ve yanlış kullanım sonucu oluşan iş kazalarının ve sağlık problemlerinin başlıca nedenleridir. Bu kapsamda işverenler çalışanlarını tüm tehlikelerden korumakla yükümlüdür.


Çalışanları kimyasal maddelerden kaynaklanan tehlikelerden korumak ve olası hastalıklardan koruyabilmek için risk analizi yöntemi uygulanmalıdır. Bu yöntem ile kimyasal maddeler risk derecelerine göre sınıflandırılır - mümkünse - risksiz veya daha az riskli maddelerle değiştirilir. Aynı zamanda çalışanlar uygun bilgilendirme sistemleriyle tehlike ve risk hakkında aydınlatılır.

Ayrıntılı bilgi ve karşılastığınız sorunlara çözüm bulmak için bize ulaşabilirsiniz.