Gürültü insan sağlığına zarar verir

 Gürültü oranını en aza indirmek

Meslek hastalıklarından biri gürültüye bağlı işitme kaybıdır ve en yüksek oranda işyerlerindeki gürültüden kaynaklanmaktadır. İlgili yönetmelikler iş yeri gürültüsünün ne olması gerektiğini belirtmişlerdir. Şirketler zorunlu olarak iş alanlarında ölçümler yapmalı, gürültüyü yasal seviyelere indirmeli ve gürültülerden kaynaklanan rahatsızlıkları dokümentasyonunu yapmak zorundadır.

 

Gürültülü alanların tespit ve işaretlemeler gereklidir.Sadece kulak koruyucusu kullanmak yeterli değildir. Öncelikler gürültü azaltma tedbirlerinin ve gürültü azaltma programlarının hazırlanması ve uygulanması gereklidir. .

 

Hizmetlerimiz:

  • İş alan analizi, gürültü kaynağını tespit, çevre ölçümü
  • Önlem ve tedbir alma/ denetimi
  • Eğitim ve çalışanları bilgilendirme
  • Danışmanlık
  • Iş sağlığı muayeneleri