Entegre Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Her geçen gün biraz daha globalleşen dünyada ülkemizdeki şirketler, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle pazar payı kapma ve/veya genişletme rekabetinde amansız bir mücadele vermekteler.Bu mücadeledeki şartlar globalleşmenin de getirisi olarak hissedilir biçimde değişime uğramıştır. Şirketler bu değişimi kendi lehlerine çevirip kullanabilmek için, müşteri isteklerinin ve beklentilerinin belirlenmesi ve tüm bunların karşılanmasının önemini kavramış, bu nedenle de stratejik olarak müşteri memnuniyetini baz almaya başlamıştır. Bu kapsamda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi, kalite ve müşteri tatmini ile yukarıda bahsettiğimiz globalleşen ve değişen dünya realitesini benimseyerek sistemlerinizi daima iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik bağlılığınızı sağlamaktadır.

 

TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkan veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar.

Bu yönetim sistemi ile doğal hayata ve içinde barınan bitki, hayvan ve diğer canlı organizmalara zarar verecek tehlikelerin ve/veya risklerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Bu sayede işletmeler ülke ekonomisine katkı sağlarken çevreye karşı sorumluluklarını da yerine getirmiş olurlar.

TS EN ISO 14001 ile uzun ya da kısa vadede zararlarından direkt olarak etkileneceğimiz çevre felaketlerinin önüne geçilmiş, sağlıklı ve huzurlu yaşam için doğal bir ortam oluşturulmuş olur.

TS OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistemi

TS OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanızda bir model teşkil etmektedir. OHSAS 18001 İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından uluslararası sertifikasyon kurumları ile birlikte geliştirilmiş ve aynı zamanda ISO 9001:2000 ve ISO 14001 ile uyumlu hale getirilmiştir.

Bu yönetim sistemi ile can veya mal kaybına yol açabilecek ve akabinde zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin ve/veya risklerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Bu sayede çalışanları işyerlerindeki olumsuz etkenlerden koruduğu gibi onlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar.

TS OHSAS 18001 ile kuruluşlara iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle çok yüksek mali yük getiren iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi ve dolayısıyla da iş veriminde artış sağlanır.