Çevre Güvenliği

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre daha 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1,5 milyar iken 1999 yılına kadar dört kat artarak 6 milyar olmuştur. Bu yüzyıl içinde çevreye verilen zararlar ise geometrik olarak artmıştır. Uzun süre hem dünya konjonktürü hem de siyasi çıkarlar sebebiyle çevre güvenliği arka planda kalmıştır.
Günümüzde çevre güvenliğinin önemi, BM nezdinde de yürütülen çalışmalardan sonra birçok ülke tarafından daha iyi kavranmış ve bu konuda acil olarak alınması gereken önlemler yasal düzeyde de hedef olarak belirtilmiştir.


Bu yasal düzenlemeler, önlemleri almada ve hedeflere ulaşmada sanayiye büyük sorumluluklar getirmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve karşılastığınız sorunlara çözüm bulmak için bize ulaşabilirsiniz.