Biolojiik maddeler

Çalışanlar biolojik maddelerle temas etmesi sağlık açısından ciddi riskler yaratır. Üretimde biolojik maddeler sadece çalışanların değil, çevrenin ve kamunun da sağlık ve güvenliğini tehdit eder.


TeamPrevent size yardımcı olur!

 

Biz hem çalışanlarınız hemde müsterileriniz en iyi şekilde koruyabiliriz. Gerekli önlemler alınarak riskin oluşmasını engeller, ve böylece kendinizi hukuksal güvencede hissedebilirsiniz ve tazminat davalarından korunabilirsiniz.

 

Uzmanlarımız ilk adımda sizin şirketiniz deki iş koşullarını inceleyip değerlendirirler. Denetimden sonra şirketinize en uygun korunma ve hijiyenik önlemler ve tedbirler alınır.

 

Her şirkete ve ihtiyaca göre özel önlemler ve tedbirler alınır. Ayrıca  sizin ve çalışanlarınızın bilgilendirmesi ve eğitimlerini de sağlayabiliriz. Destekleyici bu önlemleri tamamlayan is saglığı muayeneleri ve aşılarıda işyerinde uygulayabiliriz.

 

Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

  • Zorunlu olan Risk denetimi/ analizi
  • Hijiyen planların hazırlanması
  • Çalışanların ve yönetimin eğitimleri
  • İş sağlik muayeneleri
  • Teknik cözüm yolları geliştirmek
  • Korunma tedbirleri ve önlemleri förmüle etmek ve uygulamak

 

Birçok meslek dalında çalışanlar, sadece mekanik, kimyasal vb. etkenlerin tehdidi altında olmayıp aynı zamanda normal değerlerin çok üzerinde olan ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilen biyolojik etkenlere de maruz kalmaktadır.
Günümüze dek yüksek biyolojik madde riski bulunan yaklaşık 26 meslek dalı tespit edilmiştir. Biyolojik madde kavramı bakterilerden virüslere, mantarlardan parazitlere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.


Çalışanları enfeksiyonlardan ve muhtemel hastalıklardan koruyabilmek için risk analizi yöntemi uygulanmalıdır. Bu yöntem ile biyolojik maddeler risk derecelerine göre sınıflandırılır –mümkünse– risksiz veya daha az riski olan maddelerle değiştirilir ya da alınacak önlemlerle risk derecesi asgariye çekilir. Aynı zamanda çalışanlar uygun bilgilendirme sistemleriyle tehlike ve risk hakkında aydınlatılır. Yukarıdaki yöntemlerin bir bütünlük arz etmesi için işyeri hekimlerine başvurulması tavsiye edilir.