Gizlilik ve Bilgilerin Korunması

Web sitesi ve bu İnternet sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece TeamPrevent Türkiye aittir. Bilgiler, TeamPrevent 'in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.


TeamPrevent web sitemiz, her zaman ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.TeamPrevent tarafından, ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi, Şirketimiz tarafından sunulan bir hizmetle ilgili işlemleri gibi kişisel bilgiler sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. TeamPrevent, hiçbir koşulda, İçerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya Web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, İçerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz..


Bu İnternet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. TeamPrevent , ziyaretçiye, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgilerle da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
Bu İnternet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, TeamPrevent ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.


TeamPrevent,  bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.


TeamPrevent web sitemizin hukuki şartları ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz info@teamprevent.com.tr posta adresine sorabilir, sitemizle ilgili görüş ve eleştirilerinizi bu adrese bildirebilirsiniz.